Vi lär oss symaskinen

Symaskinsövningar år 4
 
 
      Träna på att sy raksöm och zickzack på ett rutigt papper.
      Följ linjerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Du ställer in raksöm genom att trycka på knapp 1.
   Du ställer in zickzack genom att trycka på knapp 2. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
När du ställer in den manuella symaskinen på raksöm ska den översta ratten stå på 0 och den understa på 2.5.
 
 
 
 
       
 
 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 När du ställer in den manuella symaskinen på zickzack ska den översta ratten stå på 3 och den understa på 2.5. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fästa tråden
 
 Sy 1 cm framåt
 Backa 1 cm 
 Sy sedan framåt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sy fram till tygets slut
 Backa 1 cm
 Sy fram till tygets slut
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susanna Maria J

Bra :D Jag vill lära mig sy men tycker det är så svårt.. go helg på dig! :D