Kunskapskrav år 7-9

 
 
Hur du formger och framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 
 
 
                  E
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
                C
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
                    A
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
 
Hur du använder handverktyg, redskap och maskiner.
 
 
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
 
Hur du motiverar dina val utifrån syftet med slöjdarbetet utifrån kvalitets och miljöapekter.
 
 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Hur du utvecklar dina idéer.      
 
 
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
 
 
Hur du prövar hur olika material och hantverkstekniker kan kombineras.
 
 
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion.
Du kan systematiskt pröva ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremåls form och funktion.
 
Hur du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
 
 
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
 
Hur du bedömer arbetsprocessen och använder slöjdspecifika begrepp samt visar samband mellan form, funktion och kvalitet.
 
 
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 
Hur du tolkar slöjdföremåls uttryck till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
 
 
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.