Omdöme om din arbetsinsats

När du är färdig med din dokumentering svarar du på följande frågor.

 

År 5-6

1. Vad har du lärt dig?

2. Vad kan du bli bättre på?

3. Vad blev du mest nöjd med?

4. Vilka färger har ditt arbete?

5. Vilken form har ditt arbete?

6.  Vilket material består ditt arbete av?  

7. Hur har din produkt påverkats av hur du arbetar under lektionerna?

8. Vad betyder din symbol? (gäller bara solstolen för år 5)

  År 7-9

1. Vad har du lärt dig?

2. Vad kan du bli bättre på?

3. Vad blev du mest nöjd med?

4. Har du stött på några problem och hur löste du dem?

5. Har du gjort om något om du jämför med hur du tänkte och planerade från början?

6. Analysera ditt föremål och tänk efter vad du kan hitta för kopplingar (minst 3 kopplingar behöver du hitta).

 

a .speciell kultur

b. tradition

c. designer

d. konstnär

e. färg och form

f. symbol

g. tid

h. egen erfarenhet  

7. Vad sätter du för betyg på ditt arbete? Kunskapskraven och bedömningar hittar du i bloggen.

 

 

Planering av nålfiltning år 5

 
                 

Uppgift

                 

  • Vi har en genomgång om hur man nålfiltar en figur i 3D. 

 

  • Du hittar på en en figur eller hämtar inspiration från nätet och böcker. 

 

  • Planering: du gör en skiss och lägger in skissen i ditt dokument.  

 

  • Framställning: Du klipper till skumgummi och nålfiltar sedan runt. Mindre delar nålfiltar du direkt med ullen. Delarna nålfiltar du sedan ihop och avslutar med dekor som kan bestå av pärlor, ögon eller något annat som du har kommer på. 

 

  • Du dokumenterar varje moment med en bild och text. 

 

  • Du avslutar med att skriva en omdöme i ditt dokument.  
 
 
nålfiltning, torrtovning