Kunskapskrav 4-6

 
Hur du formger och framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 
 
                Nivå 1
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
                 Nivå 2
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
               Nivå 3
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hur du använder handverktyg, redskap och maskiner.
 
 
I slöjdarbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hur du motiverar dina val utifrån syftet med slöjdarbetet utifrån kvalitets och miljöapekter.
 
 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Hur du utvecklar din idéer.
 
 
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. och sådant som du själv har sökt upp.
Hur du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
 
 
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Hur du bedömer din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 
 
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Hur du tolkar slöjdföremåls uttryck.
 
 
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.