Planering för stickning och virkning år 8

       Du ska sticka eller virka ett arbete.
 
 
        Uppgift 1
  • Föreläsningen om stickning/virkning.

  • Inspiration: böcker, nätet, pärmar, garner - du dokumenterar vad du blir inspirerad av. 

  • Planering: rita en skiss och fota den - lägg in den i din dokumentation. 

  • Framställning: uppläggning, stickning/virkning, avmaskning och montering.

  • Du dokumenterar efter varje moment med foto och text vad du har gjort och avslutar med en utvärdering.