Planering av solstol år 5

  • Vi diskuterar vad en symbol är. 

  • Du letar upp en symbol eller skapar en egen symbol.

  • Planering: du gör en skiss och lägger in skissen i ett delat dokument på datorn. 

  • Framställning: tillklippning av tyget till ryggstödet, fållning av tyget, du skapar en applikation på ryggstödet. Du dokumenterar varje moment med en bild och text. 

  • Ryggstödet monteras på solstolen när den är färdig i träslöjden. Du fotar då det färdiga arbetet och lägger in det i ditt dokument. 

  • Du avslutar med att skriva en omdöme i ditt delade dokument.